Trang chủ / PHÁT WIFI / Netgear

Bộ Phát WiFi Netgear R8000 AC3200 Tri-Band

4,300,000 VNĐ

Bộ Phát WiFi Netgear R8000 AC3200 Tri-Band

MUA NGAY

Bộ phát Wifi Netgear Nighthawk R7000 Chuẩn AC1900

3,390,000 VNĐ

Bộ phát Wifi Netgear Nighthawk R7000 Chuẩn AC1900

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk RAX50 AX5400 thế hệ wifi 6

3,900,000 VNĐ

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk RAX50 AX5400 thế hệ wifi 6

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 - Tốc Độ AC2600

4,950,000 VNĐ

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk Pro Gaming XR500 - Tốc Độ AC2600

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear RAX120 AX6000 thế hệ Wifi 6

9,850,000 VNĐ

Bộ Phát Wifi Netgear RAX120 AX6000 thế hệ Wifi 6

MUA NGAY

Bộ Phát WiFi Netgear R8000P AC4000 Tri-Band Tốc Độ 4Gbps

3,600,000 VNĐ

Bộ Phát WiFi Netgear R8000P AC3200 Tri-Band Tốc Độ 4Gbps

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk X6S R7960P - AC3600 Tri-Band

2,700,000 VNĐ

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk X6S R7960P - AC3600 Tri-Band

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear RAX80 AX6000 thế hệ Wifi 6

7,500,000 VNĐ

Bộ Phát Wifi Netgear RAX80 AX6000 thế hệ Wifi 6

MUA NGAY

Bộ phát Wifi Netgear RAX20 Tốc Độ Chuẩn AX1800 thế hệ Wifi 6

1,990,000 VNĐ

Bộ phát Wifi Netgear RAX20 Tốc Độ Chuẩn AX1800 thế hệ Wifi 6

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear R7000P Chuẩn AC2300 Dual band

2,500,000 VNĐ

Bộ Phát Wifi Netgear R7000P Chuẩn AC23000 xuyên tường

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk AX12 12-Stream AX1100

19,000,000 VNĐ

Nighthawk® Nighthawk AX12 12 Streaming AX1100 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear R8900 Nighthawk X10 AD7000

11,500,000 VNĐ

WiFi Netgear R8900 Nighthawk X10 AD7000

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear Nighthawk AX12 12-Stream AX6000

14,000,000 VNĐ

Nighthawk® Nighthawk AX12 12 Streaming AX6000 hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 6 (802.11ax

MUA NGAY

Bộ Phát WiFi Netgear R8000 AC3200 ba băng tần Tri-Band

4,300,000 VNĐ

NetGear R8000 AC3200 Trang bị chip xử lý 1GHz hai nhân và RAM 256MB. Chịu tải hơn 60User cùng lúc. Phát wifi ba băng tần Tri-Band.

MUA NGAY

Bộ Phát Wifi Netgear R9000 Nighthawk X10

11,500,000 VNĐ

WiFi Netgear R9000 Nighthawk X10 New

MUA NGAY

Copyright © 2023 . Design and develop by Wifishop.vn